فیلدهای ضروری مشخص شده اند

تهران، شهرک صنعتی چهار دانگه
خیابان 25، خیابان کنار،پلاک 10

021-55266678

info@kafshdoozak.co

www.kafshdoozak.co

ساعات کاری

شنبه
8:00-17:00
یکشنبه
8:00-17:00
دو شنبه
8:00-17:00
سه شنبه
8:00-17:00
چهارشنبه
8:00-17:00
پنج شنبه
8:00-13:00
جمعه
تعطیل
تصویر شعبه اصلی

تهران، شهرک صنعتی چاهار دانگه،خیابان 25، خیابان کنار،پلاک 10

09122051720

info@kafshdoozak.co

شعبه اصلی